Ak, S. ve Kızılırmak, İsmail (2021) “Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 820–832. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/103 (Erişim: 13 Haziran 2024).