Karacaoğlu, S. ve Yolal, M. (2021) “Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 833–847. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/104 (Erişim: 19 Haziran 2024).