Şalvarcı, S. ve Ünüvar, Şafak (2021) “Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 848–863. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/105 (Erişim: 12 Haziran 2024).