Eryılmaz, S. ve Bal, H. T. (2021) “Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 902–919. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/108 (Erişim: 23 Haziran 2024).