Işıldar, P. ve Yıldız, Özay (2021) “Festivaller ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 931–948. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/110 (Erişim: 6 Şubat 2023).