Güngör, O. ve Atay, H. (2021) “Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 995–1011. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/114 (Erişim: 19 Haziran 2024).