Bedük, T. ve Gönenç Güler, E. (2021) “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1128–1148. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/123 (Erişim: 12 Haziran 2024).