Mancı, A. R. (2021) “Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Miras Farkındalığı ve Deneyimleri: Harran Üniversitesi Örneği- Şanlıurfa”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1164–1177. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/125 (Erişim: 13 Haziran 2024).