Uğur, U. (2021) “Uşak İli’nin Destinasyon Markalaşma Analizi ve Strateji Önerileri”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1178–1193. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/126 (Erişim: 15 Haziran 2024).