Yıldırım Saçılık, M. ve Baysal, K. (2021) “Rahatsızlık Endeksi Çerçevesinde Bodrum Sosyal Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1194–1210. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/127 (Erişim: 19 Haziran 2024).