Dereli, M., Z. Boyacıoğlu, E. ve Terzioğlu, M. K. (2021) “İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1228–1243. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/129 (Erişim: 15 Haziran 2024).