Karagöz, N. ve Öztürk, A. (2021) “Sağlık Turizmi İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti (Samsun ve Sivas İli Karşılaştırması)”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1260–1273. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/131 (Erişim: 15 Haziran 2024).