Kurnaz, H. A. (2021) “Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1289–1303. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/133 (Erişim: 22 Eylül 2023).