Akyurt, H. (2021) “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Otel Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve En İdeal Otel Seçimi: Ordu İl Merkezindeki 4 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1320–1335. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/135 (Erişim: 16 Haziran 2024).