Akdeniz, D. (2021) “Beş Duyu, Tat Alma Duyusu ve Lezzetin Alegorisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1469–1484. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/144 (Erişim: 15 Haziran 2024).