Çavuş, A. ve Aker, P. (2021) “Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1485–1500. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/145 (Erişim: 15 Haziran 2024).