Işık, N. ve Özkan, B. (2021) “Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1514–1532. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/147 (Erişim: 12 Haziran 2024).