Karakaş, A. ve Uyar Oğuz, H. (2021) “Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1552–1569. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/149 (Erişim: 15 Haziran 2024).