Seçim, Y. ve Kaya, M. (2021) “Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1631–1647. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/153 (Erişim: 23 Temmuz 2024).