Dönmez, Y. ve Türkmen, F. (2021) “Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), ss. 1698–1705. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/157 (Erişim: 23 Haziran 2024).