Karataş, İrem, Altun, Özlem ve Cızrelıoğulları, M. N. (2021) “Gençlik Turizmine Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısı: Doğu Akdeniz ile Kocaeli Üniversitesi Karşılaştırılması”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 314–332. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/177 (Erişim: 5 Ekim 2022).