Akkoç, İbrahim T. ve Aksöz, E. O. (2021) “Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 606–620. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/196 (Erişim: 23 Temmuz 2024).