Alyakut, Ömür (2021) “Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 699–715. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202 (Erişim: 23 Temmuz 2024).