Ulucan, E. ve Kızılırmak, İsmail (2021) “Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 729–745. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/204 (Erişim: 23 Temmuz 2024).