Erol, G. (2021) “Türk Turistlerin Profili: Yurtdışını Ziyaret Eden Türk Vatandaşlara Yönelik Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 837–855. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/211 (Erişim: 12 Haziran 2024).