Dağdeviren, A., Saral, C., Coşkun, N. ve Yılmaz, Z. (2021) “Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 881–892. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/213 (Erişim: 15 Haziran 2024).