Bayram, Ümmühan ve Alkaya, S. (2021) “Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1028–1043. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/222 (Erişim: 12 Haziran 2024).