Özen, İbrahim A. (2021) “Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1077–1089. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/225 (Erişim: 12 Haziran 2024).