Sop, S. A., Ongun, U. ve Abalı, R. (2021) “Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1123–1138. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/228 (Erişim: 21 Haziran 2024).