Argan, M. T. ve Dursun, M. T. (2021) “Şikâyetin Ödüldür Bize: Etkinlik Bilet Dağıtımı ve Biletix Şikâyetleri”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1199–1215. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/232 (Erişim: 15 Haziran 2024).