Cizrelioğulları, M. N., Altun, Özlem ve Altıntaş, T. (2021) “Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1246–1263. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/235 (Erişim: 19 Mayıs 2024).