Çerkez, M. ve Kızıldemir, Özgür (2021) “Yiyecek–İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1264–1278. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/236 (Erişim: 19 Haziran 2024).