Özkan, Çiğdem ve Korkmaz, H. (2021) “Ayvacık Deve Güreşleri Festivaline Katılan Ziyaretçilerin Profili ve Memnuniyet Düzeyleri”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1356–1368. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/242 (Erişim: 13 Haziran 2024).