Demir, D. ve Özdemir, H. (2021) “Festivallerin Sosyal Etkileri ve Festival Memnuniyeti: 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1402–1419. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/245 (Erişim: 23 Haziran 2024).