Boyraz, M., Kabakulak, A. ve Mutlu, A. S. (2021) “Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1434–1453. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/247 (Erişim: 21 Haziran 2024).