Yılmaz, M. K. ve Vahidli, A. (2021) “Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1454–1476. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/248 (Erişim: 15 Haziran 2024).