Keskin, E. ve Sezen, N. (2021) “Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1592–1606. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/256 (Erişim: 21 Haziran 2024).