Yeşilyurt, H. ve Arıca, R. (2021) “Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), ss. 60–70. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/27 (Erişim: 22 Mayıs 2024).