Olcay, A., Özkan, B. ve Cuma, A. (2021) “Ön Büro ve Yiyecek-İçecek Personelinin Sabır Düzeylerinin Belirlenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 1806–1830. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/270 (Erişim: 28 Kasım 2022).