Alyakut, Ömür (2021) “Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 1867–1884. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/273 (Erişim: 15 Haziran 2024).