Atsız, N. ve Türkmen, S. (2021) “Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 2018–2030. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/283 (Erişim: 13 Haziran 2024).