Evren, S. (2021) “Gençlerin Kış Sporlarına Katılım Kısıtlarının İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 2113–2131. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/290 (Erişim: 19 Haziran 2024).