Eser, S. ve Erler, Z. (2021) “Audio-Guide Kullanımı: Dolmabahçe Sarayı Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 2232–2243. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/297 (Erişim: 12 Haziran 2024).