Meriç, S. (2021) “Engelli Basketbolcuların Sosyal Hayatını Engelleyen Sağlık Sorunlarının Turizm Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 2391–2408. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/307 (Erişim: 23 Haziran 2024).