Akyol, C. ve Zengin, B. (2021) “Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 2472–2485. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/312 (Erişim: 4 Ekim 2023).