İflazoğlu, N. ve Ünlüönen, K. (2021) “Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 2606–2621. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/319 (Erişim: 28 Kasım 2021).