Yılmazer, A., Ü. Kalpaklıoğlu, N. ve Yılmaz, S. (2021) “Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 2821–2839. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/331 (Erişim: 21 Haziran 2024).