Yılmazer, A., Ö. Güven, E. ve Gülşen, K. (2021) “Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), ss. 3226–3248. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/355 (Erişim: 23 Temmuz 2024).