Evren, S. (2021) “Türkiye’de Kayak Sporu ve Uludağ Algısının Tarihsel Temelleri: Karlı Dağdaki Ateş Filminin Göstergebilimsel İncelemesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), ss. 3486–3507. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/369 (Erişim: 17 Mayıs 2022).