Karataş, İrem ve Altun, Özlem (2021) “Genç Turistlerin Destinasyon Tercihleri ve Tavsiye etme Niyetlerinin İncelenmesi: İstanbul Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), ss. 3684–3702. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/381 (Erişim: 19 Mayıs 2024).